Klubbtillitsvalgtsamling 2020

Til: Bedriftsklubbene i avd. 9

Det inviteres herved til

KLUBBtillitsvalgt-SAMLING

Dato:    Onsdag 25. mars 2020

Tid:       Kl. 09.00 – 16.30. Det blir servert smørbrød til lunsj.

Sted:    Fagforeningenes Hus i Arendal

Dagsorden:

  1. Formål og idelogi – organisering
  2. Tariff-forhandlingene 2020 (hovedoppgjør)
  3. Lokale forhandlinger om lønn og annet
  4. Hvordan påvirke politikerne til å sikre oss og bedriftene riktige rammevilkår
  5. Klubbmappe/verktøykasse – medlemspleie
  6. Eventuelt – Seriøst arbeidsliv og Landsmøte 2019 – oppsummering

Med bakgrunn i temaene faller dette møtet naturlig inn under bestemmelsene i Hovedavtalens §5-6 som nødvendig tid til ordinært tillitsvalgtarbeid. Vi forutsetter derfor at bedriften betaler lønn, og at den enkelte avklarer dette med bedriften. Om dette mot formodning skulle vise seg å by på problemer i enkelte virksomheter, ta kontakt med avdelingskontoret slik at vi kan bistå.

Avdelingen dekker utgiftene til møtelokale og mat. Videre dekker vi eventuelle reiseutgifter som ikke dekkes av bedriften for deltakere som har lengre reisevei enn sin vanlige arbeidsplass, samt kostnader i forbindelse med parkering. Dersom bedriften dekker lønnsutgiftene til flere enn en tillitsvalgt så er det selvfølgelig anledning til å møte med flere representanter.

Gi oss tilbakemelding om hvem som møter på e-post: ffavd9@gmail.com eller sms/tlf.: 917 62 116 så snart som mulig – og senest mandag 23. mars av hensyn til matbestilling og valg av møtelokale.