Nyhetsbrev – corona

Her er forslag til protokollmal hva gjelder permitteringer

Vår jobb som tillitsvalgte i henhold til vedtektene er å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns- og arbeidsvilkår. Det betyr i forbindelse med permitteringer inkludert nå i corona-situasjonen å sikre medlemmenes inntekt på en eller annen måte. Forslaget til protokoll er formulert slik at den ivaretar medlemmenes behov for inntekt samtidig som den er formulert slik at ikke vi står i veien for nødvendige permitteringer for å sikre bedriftene våre slik at de ikke går konkurs.

I de aller fleste bedriftene har de gode prosesser nå men det finnes dessverre noen som prøver seg på det ene eller andre kun for å ta hensyn til seg sjøl. Hvis alle tenker både på seg sjøl og de rundt seg så bør vi klare den krisa vi nå har over oss på en så god måte som mulig.

Spørsmål/svar arbeidstaker-rettigheter

LO advokatene legger hele tiden ut oppdaterte svar på mange spørsmål hva gjelder arbeidstaker-rettigheter så det er flott om dere går inn her og leser der så finner dere forhåpentligvis svar på alt dere lurer.

LO og NHO har i VG svart på 100 spørsmål fra leserne.

Arbeidstilsynet har noen råd i forhold helse, miljø og sikkerhet.

Dersom dere har behov for ytterligere hjelp/lurer på noe så bare ta kontakt med avdelingens organisasjonsarbeider på sms/mobil 917 62 116. E-postadressen er: ffavd9@gmail.com

NAV og Corona

Smittevern på byggeplasser og ellers

Byggenæringens Landsforening (en del av NHO) har her lagt ut god informasjon om hvordan unngå smitte på byggeplasser.

Helse Norge er den offisielle norske informasjonssiden om Corona i forhold til det helsemessige perspektivet og tiltak i forhold til det.

Kontingent ved permittering

Ved permittering/arbeidsledighet er kontingenten kr 188,- pr. måned og dekker utgiftene forbundet har, eksempelvis forsikringene. For de som jobber i tariff- og trekkavtalebedrifter får vi normalt beskjed fra lønningskontoret når medlemmene er permitterte eller andre endringer. Når medlemmene ikke lenger er på trekk så sendes ut faktura til den enkelte fra forbundet sentralt i forhold til den beskjeden vi har fått fra lønningskontorene. For de som ikke jobber i tariff- eller trekkavtalebedrifter blir det sendt ut faktura hver måned og en kan enten endre beløpet sjøl eller gi beskjed til oss i avdelinga om at en er arbeidsledig og når en er tilbake i jobb.

Tips til klubbtillitsvalgte

Her er noen tips til klubbtillitsvalgte om hvordan drive klubbarbeid ved permitteringer, også på polska.

Fagbrev og andre kurs/ utdanninger

AOF tilbyr skreddesydde kurs til bedrifter og medlemmer.

Bank og forsikring – Sparebank 1

Vår samarbeidspartner innen bank og forsikring er Sparebank 1. Her har de lagt ut informasjon om reiseforsikringen og hvordan den fungerer i forhold til corona-situasjonen. Bankesjefen i Sparebank 1 SR bank her i Agder har sendt følgende beskjed til oss: «Pandemien som nå brer om seg rammer hele samfunnet – både folk og bedrifter. Det er mange som nå blir stående i en situasjon som blir svært krevende for privatøkonomien, og da er det viktig å ha en god bank i ryggen. Vi vil svært gjerne prate med LO medlemmer om trygg økonomi, og hva som er lurt å tenke på rundt egen privat økonomi akkurat nå. Vi har mange rådgivere som står klare for å ta dialogen og hjelpe deg slik at du får utnyttet medlemsfordelene dine best mulig😊 Husk at som bank så forvalter vi LOFavør fordelene som sikrer deg svært gode betingelser på lån og forsikring. Det hjelper godt i en tid som nå. For kontakt om LOFavør, ring: 915 02002. Her er link til hjemmesiden til Sparebank 1 i forbindelse med Korona.

Tariffoppgjøret 2020

Tariffoppgjøret er utsatt og starter etter planen den 3. august 2020.