Velkommen

Velkomstmappe

Fagorganisering er nøkkelen til et mer seriøst, trygt og verdig arbeidsliv med ei god lønn å leve av! Det er de mer enn 900 000 LO-medlemmene hvorav 160 000 i Fellesforbundet som sikrer at vi er verdens beste land å bo og arbeide i, og vi ønsker deg velkommen som deltaker i dette viktige arbeidet.

Kontingenten er 1,6% av all brutto lønn. I bedrifter med tariffavtale/trekkavtale trekkes kontingenten direkte av lønnen. Der det ikke er avtale sender forbundet ut faktura direkte til deg – bruk gjerne e-faktura/avtalgiro.

Normalt må en være hovedmedlem, à jour med kontingent og vært medlem i minst 3 måneder for å ha rett på bistand i saker.

Jobber du på en bedrift med tariffavtale har du normalt rett på AFP fra og med fylte 62 år. Dette utgjør normalt noen ti-tusener per år i ekstra pensjon. Les gjerne disse artiklene.

Husk at du har rett til å trekke av fagforeningskontingenten på skatten i henhold til skattereglene.

Bruk gjerne våre hjemmesider og bruk veldig gjerne vår klubbmappe/verktøykasse som gir svar på mange spørsmål.

Du har som medlem følgende forsikringer fra dag en: LO favør Innboforsikring), Grunnforsikringen og Ulykke Fritidsforsikring. Hvis du har innboforsikring et annet sted bør du vurdere å si den opp. Se mer på LO favør eller ring 416 06 600. Det gjelder egne regler for elev- og studentmedlemskap.

Help advokatforsikring, denne forsikringen dekker private saker. Vi har på vegne av hvert enkelt medlem tegnet denne forsikringen til en veldig hyggelig pris, denne avtalen kan hvert enkelt medlem si opp dersom en ikke ønsker denne forsikringen likevel.

Vi er ikke tankelesere så ta kontakt når du lurer på noe. Ta først kontakt med klubbtillitsvalgte på bedrifter med tariffavtale. I andre bedrifter kontakt oss i avdelinga.

Her er Forbundets vedtekter og avdelingens lokale vedtekter. Den enkelte bedriftsklubb har også vedtekter.

Vi registrerer personopplysninger i tråd med vedtekter, norsk lov og saksorientert behov og samtykke til dette gis ved innmelding, les detaljene her.

Med vennlig hilsen!

Bjørn Gottschlich, Leder