Verktøykasse

Håper informasjonen – som er sortert alfabetisk – kan være til nytte for våre tillitsvalgte og medlemmer. Arbeidsgivere og andre er også hjertelig velkomne til å bruke verktøykassa vår. Kom gjerne med forbedringsforslag. Si ifra hvis det er noe som er feil eller ikke fungerer. Ting endrer seg fra tid til annen og det tas forbehold om feil.

Advokat

 • Hva gjelder lønns- og arbeidsvilkår inkludert oppsigelse og yrkesskade får en hjelp ved å kontakte klubbtillitsvalgte alternativt avdelingen. All bistand inkludert eventuelt advokat er gratis.
 • Hva gjelder bistand utenfor arbeidslivet så tilbyr LO favør 2 tjenester i form av advokatfirmaet Legalis og en advokatforsikring.

AFP

AKAN

AKAN – kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk på arbeidsplassen

Arbeidsavtaler

Arbeidsgiverforeninger

Det er også viktig at arbeidsgivere er organisert.

Arbeidstid

Bedriftsinformasjon

blant annet bedriftenes regnskap

Fagblader og annen faglig informasjon

Fagopplæring/fagbrev og annen kompetanse

Forhandlinger

Eksempler på maler en kan bruke (word-format):

Førerkortbeslag

 • Les her hva LO-advokatene sier om saken.

Hovedavtaler:

HMS-regler

Innleie (bemanning)

Flere faste jobber er hovedregelen, bemanningsinnleie bør være et svært sjeldent unntak og begrenset til noe svært få bransjer. Dersom en må bruke innleie så oppfordres det til at bedriften helst benytter andre produksjonsbedrifter. Les mer om innleiereglene på denne linken og ta kontakt med nærmeste avdeling i Fellesforbundet. Viktig å bidra til at eventuelle innleide er organiserte og kommer fra bedrifter med tariffavtale.

Klubben i arbeid

Korrupsjon

Kurs

Når/før dere sender kurssøknader så avtal med bedriften at dere får permisjon med/uten lønn dersom dere får plass på kurset. Det er store kostnader for medlemmene gjennom kontingenten å delta på kurs, ved ugyldig forfall risikerer deltakeren å måtte dekke kostnadene som påløper med ikke-oppmøte.

En kan søke hvor en vil i hele landet og vi oppfordrer til å delta på ulike steder for å få bredest mulig kompetanse og kontaktnett.

Likestillings- og diskrimineringsombudet

LO favør

 1. Hva er LO favør.
 2. Disse forskringene følger med i medlemskapet:
  1. Innboforsikring, meld eventuell skade her.
  2. Fritidsulykkesforsriking, meld eventuell skade her.
  3. Grunnforsikring, eventuelt dødsfall kan meldes her.
 3. Les enda mer her.

Lovverk – Arbeidslivets lover

LES ALLTID FORMÅLSPARAGRAFEN FØRST!!!

LO’s utdanningsfond

Lokale lønnsforhandlinger.

Lønnskrav

Medlemskap

 • Innmelding i Fellesforbundet
 • Medlemsfordeler
 • Kontingenten er 1,6% av all brutto lønn (skattbar inntekt) inkludert lønn i oppsigelsestid uten lønnsplikt og erstatninger som gjelder tap av tidligere eller fremtidig inntekt. Unntatt fra kontingent er kun:
  • honorarer fra styre, bedriftsforsamling
  • erkjentlighetsgaver
  • sluttvederlag/sluttpakke forutsatt at slike utbetalinger ikke inngår i grunnlaget for feriepenger
  • erstatning ved usaklig oppsigelse/avskjed som ikke er knyttet til tap av inntekt
  • erstatning fra arbeidsgiver for tort og svie
  • erstatning for yrkesskade som utbetales fra forsikringsselskap
 • Informasjon om avtalegiro
 • Informasjon om e-faktura

NAV

Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp er LO-familiens samarbeidspartner hva gjelder humanitær bistand

Oppsigelser

Pensjon

Permitteringer

Personvern

Postjournaler

Her finner du postjournalene til alle offentlige instanser, kommuner, fylker og Staten.

Seriøst arbeidsliv

Statens reiseregulativ

Statistisk sentralbyrå

Tariffer, tariffoppgjør og minstelønner

Trakassering på arbeidsplassen

Vedtekter

Yrkesskade

Ytringsfriheten

Kanskje den viktigste grunnpilaren i verdenssamfunnet