Årsmøte 2020

Årsmøtet 2020 er utsatt inntil videre på grunn av corona-situasjonen.

Innkallingen

Årsmøtevarsel

Forside

Styrets innstillinger

Forretningsorden

Forbundets vedtekter og avdelingens særvedtekter

Beretning – grunnet personvernregler er alle navn unntatt valgte styrerepresentanter tatt bort, blir lagt fram på selve årsmøtet

Regnskap inkludert Kontrollkomitèens uttalelse og Revisjonsberetning

Innkomne forslag

Bevilgninger

Valg – grunnet personvernregler kan ikke valgkomitèens innstilling legges ut på hjemmesiden, blir lagt fram på selve årsmøtet

Budsjett og Handlingsplan er i tråd med vedtektene vedtatt på medlemsmøte i desember