Årsmøte 2021

Årsmøtet avholdes 24. mars 2021 kl. 17, husk påmelding til 91762116 eller ffavd9@gmail.com grunnet valg av møtelokale og koronatiltak.

Innkallingen

Årsmøtevarsel

Forside

Styrets innstillinger

Forretningsorden

Forbundets vedtekter og avdelingens særvedtekter

Beretning – grunnet personvernregler er nesten alle navn tatt bort, fullstendig beretning blir lagt fram på selve årsmøtet

Regnskap inkludert Kontrollkomitèens uttalelse og Revisjonsberetning

Innkomne forslag – ingen innkomne forslag

Bevilgninger

Valg – grunnet personvernregler kan ikke valgkomitèens innstilling legges ut på hjemmesiden, blir lagt fram på selve årsmøtet

Budsjett og Handlingsplan er i tråd med vedtektene vedtatt på medlemsmøte i desember