Seriøst arbeidsliv

Vårt engasjement i kampen mot sosial dumping og for et seriøst arbedsliv skyldes at vi ønsker at våre medlemmer og andre arbeidstakere skal komme hjem i live og med helsa i behold. Samt at alle skal ha ei lønn å leve av og at vi ikke skal bli erstattet av lavkostarbeidere (LIK lønn for likt arbeid).

Det er ikke uvanlig å høre historier om at folk betaler kr 150 – 250,- pr. time for husvasken eller en håndtverker.

Det mange «glemmer» er at det en betaler for skal dekke tarifflønn inkludert lokale tillegg, arbeidsutstyr, skatt og merverdiavgift/moms, opplæring, myndighetskrav og en rekke andre kostanader.

denne linken kan man legge inn gjennomsnittslønna for en yrkesgruppe og finne ut hvor mye det koster å ha en ansatt, i tillegg kommer fortjeneste og merverdigavgit. Her finner en gjennomsnittslønn for 350 yrker i 2020. Ved å se på disse så finner en ut at det fort vekk vil koste kr 675,- pr. time for en bygningsarbeider og kr 600,- pr. time for en til å gjøre rent i huset. Betaler en mindre enn dette er det all mulig grunn til å lure på/undersøke om noe er galt eller ikke.

Agderposten beskriver den virkeligheten vi ser ute i arbeidslivet sett fra vårt perspektiv i denne artikkelen du finner her i pdf format og her linken.

Regjeringen vedtok i januar 2015 en strategiplan mot arbeidslivskriminalitet helt i tråd med våre forslag basert på en grundig analyse utarbeidet av mange etater i fellesskap.

Riksrevisjonen er uvanlig kritiske i 2 rapporter lagt fram den 21. juni 2016 i forhold til offentlige innkjøpere og tilsynsmyndighetenes evne og kompetanse til å bekjempe svart økonomi, sosial dumping og annen arbeidslivskriminalitet.

EU har åpnet for å kreve tariffavtale ved offentlige innkjøp.

Flere kommuner har innført strengere regler enn lov om offentlige innkjøp for å stoppe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Noen kritiske røster har hevdet at det blir for dyrt for det offentlige, til det er det å si at det er mildt sagt et underlig menneskesyn samt at det trolig er feil i følge denne artikkelen i Nordlys publisert 7. september 2018. Her er noen eksempler på regler det offentlige har vedtatt rundt omkring i landet: