Personvern

Fellesforbundet avdeling 9 Østre Agder registrerer medlemmenes personopplysninger. Vi legger stor vekt på å ivareta medlemmenes personvern slik dette er regulert i personvernloven og forskriftene. Medlemsopplysninger behandles konfidensielt.

Samtykke til registrering av personopplysninger gis ved innmelding. Samtykke kan når som helst trekkes tilbake, men allerede registrerte opplysninger blir forsvarlig tatt vare på. Dette er nødvendig både for å kunne bidra i evt. framtidige saker og for å sikre forbundet et komplett historisk arkiv. Trukket samtykke kan føre til at enkelte medlemsfordeler ikke kan utføres og/eller at medlemskapet avsluttes.

Vi registrerer opplysninger for å kunne gi deg best mulig bistand, enkel innbetaling av medlemskontingent og for å kunne gi deg de godene som følger av medlemskapet som for eksempel forsikringer, skolering, fagblad og hjelp i konkrete saker. I slike sammenhenger kan vi gi opplysninger videre til samarbeidspartnere.

Vi registrerer følgende personopplysninger om medlemmene: Medlemskapstype, navn, adresse, fødsels- og personnummer, kjønn, arbeidsgiver, kontingent, telefonnummer, e-postadresse, inn-/utmeldingsdato av LO/forbund, kontonummer.

For å ivareta personvernet vil du ved henvendelser til de ulike ledd i forbundet bli bedt om å oppgi mobilnummer, navn, fødselsnummer og/eller medlemsnummer før du kan få bistand i konkrete saker.

Opplysninger om medlemmene brukes administrativt og i forbindelse med saksbehandling. Vi utleverer ikke opplysninger til andre, med følgende unntak:

  • I forbindelse med konkrete saker hvor medlemmet ønsker bistand kan vi involvere og gi opplysninger til personer som har fått skriftlig fullmakt til å representere medlemmet.
  • Samarbeidspartnere innen fagbevegelsen, bank- og forsikring som gir medlemsfordeler får utlevert opplysninger som er nødvendige for innfrielse av det aktuelle formålet.
  • Samarbeidspartnere innen medlemsrette kommunikasjon og media får utlevert nødvendig informasjon for å kunne formidle utgivelser, informasjon og nyheter til medlemmene.
  • Samarbeidspartnere innen kurs og opplæring får utlevert nødvendig informasjon for å kunne administrere og gjennomføre avtalt opplæring.
  • Andre forbund kan få informasjon i forbindelse med at medlemmer flytter medlemskapet.
  • I de bedrifter hvor vi har tariff-/trekkavtale gir vi beskjed til bedriften om at du er medlem slik at kontingenten blir trukket direkte fra lønna i tråd med trekkavtalen. I bedrifter uten tariff-/trekkavtale får ikke bedriften beskjed fra oss.
  • Skattemyndighetene får informasjon om fradragsberettiget medlemskontingent for direktebetalende medlemmer.
  • Klubbtillitsvalgte i den enkelte virksomhet har tilgang til register over egne medlemmer samt adgang til å ajourføre opplysninger om den enkelte.

Som medlem har du innsynsrett, rett til å kreve retting av opplysninger som måtte være feil. Du kan kreve sletting av opplysninger som mangler behandlingsgrunnlag. Ta eventuelt kontakt på e-post: avd009@fellesforbundet.org

Vår behandlingsansvarlig er den til enhver tid valgte styreleder.