Årsmøte 2024

Fra og med 29. februar 2024 kl. 08:24 har alle årsmøtedokumentene vært tilgjengelige på denne hjemmesiden. Gi beskjed til ffavd9@gmail.com hvis en ikke får åpnet et eller flere av dokumentene så oversendes de pr. e-post.

Det er fint hvis eventuelle spørsmål til innhold i dokumentene oversendes ffavd9@gmail.com i god tid før årsmøtet så en får gode svar i forkant av/på årsmøtet.

Innkallingen

Årsmøtevarsel

Forside

Styrets innstillinger

Forretningsorden

Forbundets vedtekter og avdelingens særvedtekter

Beretning

Regnskap

Kontrollkomitèens uttalelse

Revisjonsberetning

Innkomne forslag

Bevilgninger

Handlingsplan

Valgkomitèens innstilling