Årsmøte 2024

Innkallingen

Årsmøtevarsel

Forside

Styrets innstillinger

Forretningsorden

Forbundets vedtekter og avdelingens særvedtekter

Beretning – grunnet personvern er jubilantenes navn ikke med i beretningen, blir lagt fram på selve årsmøtet

Regnskap inkludert Kontrollkomitèens uttalelse og Revisjonsberetning

Innkomne forslag – se også styrets innstillinger ovenfor

Bevilgninger

Valg – grunnet personvernregler kan ikke valgkomitèens innstilling legges ut på hjemmesiden, blir lagt fram på selve årsmøtet