Årsmøte 2023

Årsmøtet avholdes 29. mars 2023 kl. 18, husk påmelding til 91762116 eller ffavd9@gmail.com grunnet valg av møtelokale innen utløpet av 24. mars.

Innkallingen

Årsmøtevarsel

Forside

Styrets innstillinger

Forretningsorden

Forbundets vedtekter og avdelingens særvedtekter

Beretning

Regnskap inkludert Kontrollkomitèens uttalelse og Revisjonsberetning

Innkomne forslag – se styrets innstillinger ovenfor

Bevilgninger

Valg – grunnet personvernregler kan ikke valgkomitèens innstilling legges ut på hjemmesiden, blir lagt fram på selve årsmøtet