Mediaoppslag

Andre mediaoppslag:

  • Diverse oppslag i Dagbladet.
  • 2. januar 2013 – Agderposten byggefeil
  • 21. desember 2012 – E24 beskriver saken sett fra arbeidsgiversiden.

Oktober 2014 – En rapport om arbeidslivet etter EU-utvidelsen mot øst