Verktøykasse

Håper verktøykassa – som er sortert alfabetisk – kan være til nytte for tillitsvalgte og medlemmer. Andre er også hjertelig velkomne til å bruke verktøykassa vår. Kom gjerne med forbedringsforslag på ffavd9@gmail.com, og si veldig gjerne fra om noe er feil, utdatert eller ikke fungerer lenger.

Advokat

 • Hva gjelder lønns- og arbeidsvilkår inkludert oppsigelse og yrkesskade får en hjelp ved å kontakte klubbtillitsvalgte alternativt avdelingen. All bistand inkludert eventuelt advokat er gratis.
 • Hva gjelder private saker som ikke dekkes gjennom medlemskapet så har vi på vegne av hvert enkelt medlem tegnet forsikring i Help til en veldig hyggelig pris, denne avtalen kan hvert enkelt medlem si opp dersom en ikke ønsker forsikringen. LO favør tilbyr også advokattjenester gjennom advokatfirmaet Legalis.

AFP

AKAN

AKAN – kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk på arbeidsplassen

Arbeidsavtaler

Arbeidsgiverforeninger

Det er også viktig at arbeidsgivere er organisert.

Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidstid

Bedriftsinformasjon/-regnskap

Digitale type kurs

Etter- og videreutdanning samt fagopplæring

Fagblader og annen faglig informasjon

Forhandlinger

Eksempler på maler en kan bruke (word-format):

Førerkortbeslag

 • Les her hva LO-advokatene sier om saken.

Hovedavtaler:

HMS-regler

Innleie (bemanning)

Flere faste jobber er hovedregelen, bemanningsinnleie bør være et svært sjeldent unntak og begrenset til noe svært få bransjer. Dersom en må bruke innleie så oppfordres det til at bedriften benytter bedrifter tilknyttet landsomfattende tariffavtaler og gjerne igjen andre produksjonsbedrifter. Les mer om innleiereglene på denne linken og ta kontakt med nærmeste avdeling i Fellesforbundet.

Her finnes en oversikt over bemanningsbedrifter som har gjennomgått en godkjenningsordning de har i arbeidsgiverforeningen NHO service, det betyr ikke at de automatisk er omfattende av en landsomfattende tariffavtale med tillitsvalgte valgt i tråd med Hovedavtalens regler og så videre.

Klubben i arbeid

Korrupsjon

Kurs

Når/før dere sender kurssøknader så avtal med bedriften at dere får permisjon med/uten lønn dersom dere får plass på kurset. Det er store kostnader for medlemmene gjennom kontingenten å delta på kurs, ved ugyldig forfall risikerer deltakeren å måtte dekke kostnadene som påløper med ikke-oppmøte.

En kan søke hvor en vil i hele landet og vi oppfordrer til å delta på ulike steder for å få bredest mulig kompetanse og kontaktnett.

Likestillings- og diskrimineringsombudet

LO favør

 1. LO favør er forsikringer som er fremforhandlet for LO-medlemmer
 2. Disse forskringene følger med i medlemskapet:
  1. Innboforsikring, meld eventuell skade her
  2. Fritidsulykkesforsriking, meld eventuell skade her
  3. Grunnforsikring, eventuelt dødsfall kan meldes her

Lokale lønnsforhandlinger.

Lovverk – Arbeidslivets lover

LES ALLTID FORMÅLSPARAGRAFEN FØRST!!!

Lønnskrav

Medlemskap

 • Innmelding i Fellesforbundet
 • Medlemsfordeler
 • Kontingenten er 1,5% + eventuell lokal avdelings-/klubbkontingent av all brutto lønn. Brutto lønn inkluderer lønn i oppsigelsestid uten lønnsplikt og erstatninger som gjelder tap av tidligere eller fremtidig inntekt. Unntatt fra kontingent er kun:
  • honorarer fra styre, bedriftsforsamling
  • erkjentlighetsgaver
  • sluttvederlag/sluttpakke forutsatt at slike utbetalinger ikke inngår i grunnlaget for feriepenger
  • erstatning ved usaklig oppsigelse/avskjed som ikke er knyttet til tap av inntekt
  • erstatning fra arbeidsgiver for tort og svie
  • erstatning for yrkesskade som utbetales fra forsikringsselskap
 • Informasjon om avtalegiro
 • Informasjon om e-faktura

Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp er LO-familiens samarbeidspartner hva gjelder humanitær bistand

Offentlige postlister og Nasjonalbibliotekets søkefunksjon

Oppsigelser

Pensjon

Permitteringer

Personvern

Seriøst arbeidsliv

Statens reiseregulativ

Statistisk sentralbyrå

Tariffavtaler og diverse

Tillitsvalgte

Trakassering på arbeidsplassen

Vedtekter

Yrkesskade

Ytringsfriheten

Kanskje den viktigste grunnpilaren i verdenssamfunnet