Handlingsplan

Avdelingen arbeider for å tilrettelegge og hjelpe den enkelte klubb og enkeltmedlemmers interesser ved å: 

 1. Jobbe med å organisere medlemmer.
 2. Bistå klubbene i arbeidsrelaterte saker hovedsakelig med opplysning og opplæring slik at klubbene kan drifte seg selv.
 3. Bistå medlemmer i arbeidsrelaterte saker der det ikke er klubber og eventuelt etter avtale med klubbleder der det er klubber.              
 4. Ha et sterkt samfunnsengasjement.
 5. Jobbe opp mot presse og media.
 6. Ha en utadrettet virksomhet og profilering.
 7. Samarbeide med andre fagforeninger.
 8. Legge stor vekt på ungdomsarbeid
 9. Motvirke sosial dumping av norske lønns- og arbeidsvilkår.
 10. Følge opp representantskapet i Fellesforbundets prioriterte oppgaver. 
 11. Avholde minst 1 klubbkonferanse pr. år.

Styret får fullmakt til å lage delmål til disse hovedmålene.